This page is dedicated to the friends of the DHS     Hierdie Bladsy word gewy aan die vriende van die DEV  
         
 

Our Friends

   

Ons Vriende

 
 
  • Individuals/oranisations that went the extra mile to promote our heritage
  • Sponsors supporting activities and  projects .
  • Other societies, trusts and organisations promoting the heritge of our country in support of our  goals
 
  • Iindividue/organisasies wat baie bygedra het tot die uitbou en bewaring van ons erfenis.
  • Donateurs wat ons aktiwiteite en projekte ondersteun.
  • Ander verenigings, trusts en organisasies wat ons land se erfenis bewaar en ons doelstellings ondersteun.
 
  Membership                      Lidmaatskap  
 

If you feel want to make a contribution to the protection of our wonderful  Durbanville heritage please join. The membership is only R 50 per year . For this membership we will inform you of the issues related to the protection of our heritage, invitation to exciting tours and talks. Some of the subscription fees will be supplemented by sponsors to initiate special projects. The first priority is to develop a small resource/archival center where we can protect all our and other valuable Durbanville Heritage artifacts. We need your support and input. To join please fill in the application form  or ask to have a form sent to you.

   

Indien u 'n bydrae wil maak tot die bewaring van ons wonderlike Durbanville erfenis vra ons dat u by ons aansluit. Die lidmaatskap fooi is slegs R 50 per jaar. Vir hierdie klein bedrag sal ons u inligting stuur oor gebeure rondom Durbanville se erfenis en uitnodigings na lekker uitstappies en praatjies. Deel van u ledegeld tesame met ons borge word aangewend vir spesiale projekte. Ons eerste prioriteit is die daarstelling van 'n erfenis/argief senter waar ons u en ander belangrike artefakte kan bewaar vir ons nageslag. Ons het u ondersteuning en insette nodig. Om aan te sluit vul asseblief die aansoekvorm in of vra om een na u te stuur.

 
           
 

Individuals/organisations  promoting out heritage

 
 

Sponsors/Donateurs

 

Genesis Projects

  • Providing a Venue for meetings

Kolping Guesthouse/Conference Facility

  • Providing a Venue for meetings

@Lantic

  • Providing WEB space and access.

           

We wish to thank the following Organisations/Individuals for their support in 2006 contributing to the establishment of  the DHS/ Ons dank aan die volgende persone/organisasies vir hulle steun:

Altydgedacht ( Jean Parker)

Andre Brink ( Oubaas)

Between the lines( Maureen Scher)

Evertsdal ( Hettie Marais)

Dr John Kyle

Kodak Photoshop

Marina Claassen

Pencafe

Prestige Stationary

Postnet

Pro Cap Embroiders

Ronelle Shuttleworth

Petro Van Zyl

Theo Spiros

Tyger Burger

Tyger Talk

Wimy Aurora ( Piet Baard)

WP Kooperasie

Yvonne Geldenhuys

           
 

Societies/Verenigings