Welcome to the official heritage portal of the DHS

Welkom by die amptelike erfenis-portaal van die DEV

 

The Durbanville Heritage Society (DHS) was established in 2006 as a result of the concern of  residents that many of our  cultural and heritage sites have not been preserved. The society is registered at Heritage Western Cape: HWC/RCB/08/06. .Read more and visit our archives

 

Die Durbanville Erfenis-Vereniging (DEV) was gestig in 2006 na aanleiding van die bekommernis van inwoners dat 'n groot aantal kultuur/erfenis plekke  verdwyn  het. Die stigting is  geresisteer by Erfenis Wes-Kaap: HWC/RCB/08/06.  Lees meer en Besoek ons argiewe